Pomoc

Artykuły

Baza wiedzy umożliwia przechowywanie dowolnych treści w serwisie. Wszelkiego rodzaju procedury, instrukcje, szkolenia czy wzory umów to przykład możliwej zawartości Bazy wiedzy.

Aby opublikować w niej nowy (kolejny) artykuł wystarczy kliknąć zlokalizowaną w prawym górnym rogu bloku opcję "Dodaj Artykuł".

Czynność ta spowoduje otwarcie zakładki, która służy do wprowadzenia treści artykułu:

Pole NAZWA pozwala na nadanie nazwy (tytułu) dodawanemu przez użytkownika arykułowi (dokumentowi). Aby dokonać jego edycji, należy kliknąć myszą w jego obszar a następnie wpisać ręcznie odpowiednią treść.

Pole FOLDER pozwala na przypisane (umieszczenie) dodawanego arykułu w określonym (zdefiniowanym wcześniej) folderze. Po kliknięciu kursorem myszy na obszar pola rozwinie się lista dostępnych folderów. Aby wybrać konkretny, należy podświetlić odpowiednią pozycję z listy a następnie kliknąć na niej lewym przyciskiem myszy.

Poniżej pola FOLDER znajduje się pole tekstowe służące do publikacji treści artykułu. Treść można wpisać ręcznie używając zaimplementowanego edytora lub przekleić sformatowany tekst z pliku tekstowego. Edytor umożliwia dokonywanie podstawowej edycji tekstu, takiej jak np pogrubienie czcinki. Pozwala również na wklejanie odnośników.  

Ostatnie pole to ZAŁĄCZNIKI, pozwala na dołącznie gotowych dokumentów (np w formacie  PDF). Można tego dokonać wykorzystując technikę "Przeciągnij i upuść".

Po zakończeniu wszystkich operacji, zapisujemy wszystkie operacje klikając umieszczony w prawym dolnym rogu okna przycisk "Zapisz".

Kontakt

Investmag s.c.

ul. Podlesie 3
41-303 Dąbrowa Górnicza