Pomoc

Foldery

Folder jest to miejsce, w którym przechowywane są artykuły. W folderach można zagnieżdżać zarówno artykuły jak i inne foldery z artykułami.
Foldery służą do zarządzania zawartością Bazy Wiedzy poprzez grupowanie i systematyzowanie umieszczonych w niej dokumentów. 

Blok FOLDERY został zlokalizowany po lewej stronie okna. Lista widocznych folderów jest zorganizowana w formie drzewa obejmującego Foldery i artykuły (dokumenty) umieszczone w każdym z nich. 

Treści w folderach i artykuły można przeglądać klikając lewym przyciskiem na jego nazwę.

Po lewej stronie obok folderu może być umiejscowiony mały krzyżyk, oznacza to, że zawiera w sobie więcej elementów: folderów i artykułów. Kliknięcie kursorem myszy spowoduje rozwinięcie listy aktualnie znajdujących sie w nim artykułów (dokumentów) i folderów.

Aby edytować listę folderów należy kliknąć umiejscowioną w prawuym górnym rogu bloku opcję EDYTUJ FOLDERY. Działanie spowoduje otwarcie okna edycji Folderu.

Podstawowym widokiem jest lista folderów. Aby dodać do niej kolejną pozycję, należy kliknąć zlokalizowany w prawym, górnym rogu okna, wyróżnioną zielonym kolorem opcję DODAJ FOLDER. Naciśnięcie na odnośnik spowoduje otwarcie okna DODAJ FOLDER.

Aby dodać nowy folder wystarczy wpisać w polu Nazwa Folderu odpowiednią treść a następnie kliknąć przycisk ZAPISZ.

Okno Edytuj Folder pozwala również na usunięcie z listy wybranego folderu lub zmianę jego nazwy. Dokonanie tych dwóch operacji jest możliwe za pomocą zlokalizowanych w prawej kolumnie opcji EDYTUJ i USUŃ.

Klikając niebieską ikonę z długopisem otwieramy okno Edytuj Folder, następnie wykasowujemy (np Backspace) pierwotną nazwę folderu i ręcznie wpisujemy nową. Działanie zatwierdzamy przyciskiem ZAPISZ.

likając czerwoną ikonę z koszem, otwieramy okno z pytaniem "Czy usunąć folder?". Kliknięcie opcji TAK spowoduje usunięcie folderu wraz z całą zawartością. 

W zakładce Edytuj Foldery można również ustalać kolejność folderów na liście. Klikając kursorem myszy na widniejących po prawej stronie krzyżykach można techniką "Przeciągnij i upuść" zamieniać foldery miejscami.

Aby z widoku Edycji Folderów wrócić do widoku głownego Bazy Wiedzy wystarczy kliknąć zlokalizowany w lewym górnym rogu przycisk POWRÓT.

Kontakt

Investmag s.c.

ul. Podlesie 3
41-303 Dąbrowa Górnicza