Pomoc

Personalizacja systemu

Personalizacja jest to ważnym etapem rozpoczęcia pracy z systemem. Umożliwia ona dostosowanie systemu do potrzeb swojej firmy.

ImCRM umożliwia zmianę kategorii klasyfikujących dane dla poszczególnych modułów.

Po pierwszym uruchomieniu systemu, ImCRM posiada wgrany domyślny zbiór parametrów, który można dowolnie edytować.

Kontakty

Aby wejść do okna personalizacji modułu Kontakty, należy wejść do działu Ustawienia i ta wybrać Kontakty. Opcja dostępna tylko dla użytkownika o randze Szef.

W pierwszym oknie znajdują się Grupy zdefiniowane przez użytkownika. Grupy służą do dodatkowej klasyfikacji wprowadzanych kontaktów np.: Klient Złoty, Klient VIP, Ważny klient.

Według dodanych grup, użytkownik CRM-u, może szybko wyfiltrować listę klientów należących do danej grupy. Grupy dodaje się z poziomu karty kontaktu.

W dziale Ustawień system umożliwia wgląd do wszystkich grup oraz na ich kasowanie za pomocą ikony kosza obok jej nazwy.

 

W oknie obok administrator może definiować (dodawać, usuwać) wpisywane przy dodawaniu kontaktu Żródła Pozyskania. Klikając opcję DODAJ otworzy się Panel w którym administrator może zdefiniować nowe źródło pozyskania klienta. Każda kategoria opisywana jest nazwą oraz kolorem, który wykorzystywany do wyświetlania jest w obrębie systemu np. w Raportach.

UWAGA: Wszystkie kategorie dodane domyślnie przy instalacji systemu mogą również zostać usunięte (ikona kosza).

Zadania

Aby wejść do okna personalizacji modułu Zadania, należy wejść do działu Ustawienia i ta wybrać Zadania. Opcja dostępna tylko dla użytkownika o randze Szef.

W tym oknie administrator może definiować (dodawać, usuwać) wybierane przy dodawaniu Zadania Kategorie. Klikając opcję DODAJ otworzy się Panel w którym administrator może zdefiniować nową kategorię Zadania. Każda kategoria opisywana jest nazwą oraz kolorem, który wykorzystywany do wyświetlania jest w obrębie systemu np. w Tablicy zadań, Raportach.

UWAGA: Wszystkie kategorie dodane domyślnie przy instalacji systemu mogą również zostać usunięte (ikona kosza).

Sprzedaż

Aby wejść do okna personalizacji modułu Sprzedaż, należy wejść do działu Ustawienia i ta wybrać Sprzedaż. Opcja dostępna tylko dla użytkownika o randze Szef.

W tym oknie administrator może definiować (dodawać, usuwać) wybierane przy dodawaniu Sprzedaży Kategorie, Statusy, Etapy, Powody Wygranych i Powody Przegranych.

Klikając opcję DODAJ otworzy się Panel w którym administrator może zdefiniować nową kategorię do poszczególnych blokow. Każda kategoria opisywana jest nazwą oraz kolorem, który wykorzystywany do wyświetlania jest w obrębie systemu np. w Raportach.

UWAGA: Wszystkie kategorie dodane domyślnie przy instalacji systemu mogą również zostać usunięte (ikona kosza). Wyjątkiem są cztery kategorie w dziale statusy: W toku, Wygrane, Odroczone, Przegrane. Ze względu na to, że są to kategorie, których system używa do poprawnego działania, zostały one zablokowane przed skasowaniem.

Kontakt

Investmag s.c.

ul. Podlesie 3
41-303 Dąbrowa Górnicza