Pomoc

Użytownicy systemu

W zakładce Ustawienia znajduje się dział Użytkownicy, za pomocą którego administrator może zarządzać użytkownikami systemu ImCRM oraz dodawać i definiować konta Użytkowników.

Panel UŻYKOWNICY pozwala na dodawanie i/lub usuwanie użytkowników oraz nadawanie im rang.

Aby dodać użykownika do ImCrm należy kliknąć wyróżnioną zielonym kolorem Opcję DODAJ UŻYTKOWNIKA, w wyniku tego działania otworzy się okno, do którego należy wpisać adres mailowy dodawanego użytkownika, następnie kliknąć wyślij. Na podany adres, system wysyła zaproszenie z linkiem do aktywacji konta.

Każdemu użytkownikowi można nadać jedą z dwóch przewidzianych w ImCrm rang – pracownik lub szef. Aby tego dokonać wystarczy kliknąć odpowiedni Checkbox. Są one zlokalizowane w kolumnach po prawej stronie listy.

Aby usunąć użytkownika wystarczy kliknąć na widniejącą przy nim czerwoną ikonę z koszem.

Działanie spowoduje otwarcie okna: Co Zrobić z Zasobami Użytkownika?

 

Okno pozwala na wybór Użytkownika, któremu można przypisać Kontakty, Zadania i/lub Sprzedaż usuwanego Użytkownika. ImCrm daje również możliwość usunięcia wszystkich zadań i/lub pozostawienia przy usuwanym użytkowniku sprzedaży.

Użytkownika, któremu przypisujemy nowe kontakty i/lub zadania wybieramy z rozwijanej listy.

Ważne:

Konto użytkownika usuwane jest z danego systemu ImCRM. Skasowanie użytkownika nie oznacza jednak całkowitego usunięcia jego wszystkich danych. Dzięki czemu system daje dostęp do wcześniej zebranych przez niego danych np. Sprzedaży, Raportów. 

W przypadku, gdy chemy dodać ponownie użykownika, który istniał już w danym lub innym CRM-ie, system zapyta czy ma przywrócić go do systemu.

Kontakt

Investmag s.c.

ul. Podlesie 3
41-303 Dąbrowa Górnicza