Pomoc

Edycja Kontaktu

W ImCRM edycji kontaktu można dokonywać z kilku różnych miejsc i na kilka sposobów.

Sposób pierwszy:

Chcąc edytować kontakt, należy wybrać zakładkę KONTAKTY z górnego menu, wybrać interesujący nas kontakt z listy a następnie przejść do umiejscowionej po prawej stronie widoku listy kolumny Akcja i kliknąć niebieską ikonę z długopisem - „Edytuj Kontakt”.

Jeżeli kontakt jest firmą otworzy się karta Firmy, jeśli osobą, otworzy się karta Osoby.

Sposób drugi.

Chcąc edytować kontakt, należy wybrać zakładkę ZADANIA z górnego menu, następnie przejść do kolumny KONTAKT wybrać interesujący nas kontakt z listy, a następnie kliknąć na jego nazwę.  

Po wybraniu odpowiedniego kontaktu otworzy się okno z informacjami o Kontakcie. Następnie wybieramy przy kontakcie EDYTUJ i otwieramy Kartę Firmy.

Następnie uzupełniamy brakujące informacje. 

Sposób trzeci.

Chcąc edytować kontakt, należy wybrać zakładkę SPRZEDAŻ z górnego menu, następnie przejść do kolumny KONTAKT, wybrać interesujący nas kontakt z listy, a następnie kliknąć na jego nazwę.  

Dalsze działania wykonujemy analogicznie do sposobu pierwszego i drugiego.

Kontakt

Investmag s.c.

ul. Podlesie 3
41-303 Dąbrowa Górnicza