Pomoc

Powiązania Kontaktów (zależności pomiędzy kontaktami)

Kontaktem może być Firma lub Osoba fizyczna.

W ImCRM Firma każdorazowo ma status klienta lub kontrahenta i można ją powiązać z zadaniami, notatkami , sprzedażami lub osobami fizycznymi.

Osoba fizyczna może w ImCRM mieć status klienta lub kontrahenta i można ją powiązać z zadaniami, notatkami albo sprzedażą, ale nie z inną osobą fizyczną.

Może również mieć status pracownika i wtedy może zostać powiązana z konkretną firmą.

Najprostszą metodą powiązania Kontaktu z notatkami, sprzedażą i osobami jest Informacja o Kontakcie.

Aby przypisać do kontaktu Notatkę wystarczy w lewej, dolnej części, pod blokiem z danymi kontaktowymi wybrać zakładkę DODAJ NOTATKĘ 

Spowoduje to odsłonięcie pola tekstowego, w którym można zapisać dowolne informacje.

Notatkę zapisujemy klikając DODAJ.

Aby przypisać do kontaktu (w tym wypadku firmy) osobę fizyczną należy w oknie nad notatkami kliknąć w opcję DODAJ OSOBĘ. Po kliknięciu otworzy się Karta Osoby .

Dalej postępujemy w opisany powyżej sposób, czyli uzupełniamy dane i zapisujemy zmianę przyciskiem ZAPISZ.

Osobę fizyczną można przypisać (powiązać) z firmą również za pośrednictwem bocznego menu w postaci wysuwającego się widgeta.

Wystarczy kliknąć na wysuwającym się z prawej strony wigecie „Dodaj Osobę”. Działanie to również spowoduje otwarcie Karty Osoby. 

BARDZO WAŻNE:

  • Kiedy przypisujemy Osobę do Kontaktu za pośrednictwem Karty Kontaktu AUTOMATYCZNIE przypisze się ona do bieżącego Kontaktu.
  • Kiedy przypisujemy Osobę do Kontaktu za pośrednictwem widgeta na Karcie Osoby w polu „Firma”, należy RĘCZNIE wpisać nazwę firmy, z którą Osoba ma być powiązana. Wpisanie pierwszych trzech znaków spowoduje otwarcie listy z podpowiedziami. 

Powiązania Kontaktu z Zadaniem można dokonać na dwa sposoby:

Sposób pierwszy:

W prawym górnym rogu widoku Karty Klienta kliknąć opcję DODAJ ZADANIE. Czynność ta spowoduje otwarcie Karty Zadania. Sposób edycji zadań zostanie opisany w innym miejscu. 

Sposób Drugi:

Zadanie można przypisać (powiązać) z firmą również za pośrednictwem bocznego menu w formie widgeta.

Wystarczy kliknąć na wysuwającym się z prawej strony wigecie „Dodaj Zadanie”. Działanie to również spowoduje otwarcie Karty Zadania.

BARDZO WAŻNE:

  • Kiedy przypisujemy Zadanie do Kontaktu za pośrednictwem Karty Kontaktu AUTOMATYCZNIE przypisze się ono do bieżącego, Kontaktu.
  • Kiedy przypisujemy Zadanie do Kontaktu za pośrednictwem wigetu na Karcie Zadania w polu „Powiązany z”: należy RĘCZNIE wpisać nazwę firmy, z którą Zadanie ma być powiązane. Wpisanie pierwszych trzech znaków spowoduje otwarcie Listy z podpowiedziami.

Wybieramy z listy właściwą firmę i ustalamy powiązanie klikając ZAPISZ.

Kontakt

Investmag s.c.

ul. Podlesie 3
41-303 Dąbrowa Górnicza