Pomoc

Czym są raporty?

Raporty prezentują wyciągnięte z ImCRM dane w formie czytelnych tabel i wykresów. Umożliwiają one analizę procesów biznesowych i upraszczają zarządzanie nimi.

W ImCRM raporty zlokalizowane zostały w głównym menu w zakładce RAPORTY.

Aby zdefiniować zakres raportu należy najpierw wybrać typ Raportu, następnie za pomocą zestawu filtrów wybrać Użytkownika oraz czasookres jaki raport ma obejmować.

Po lewej stronie zakładki umieszczono menu RAPORTY, w którym użytkownik wybiera jeden z 5 zdefiniowanych przez administratora typów raportu: Ogólny, Sprzedaż Otwarta, Sprzedaż Zamknięta, Aktywność Użytkowników i Wykorzystanie Usługi.

W części górnej zakładki znajduje się zestaw filtrów pozwalający na wybranie jedego użytkownika lub grupy użytkowników oraz dat początkowej i końcowej jakie ma obejmować raport. 

Kontakt

Investmag s.c.

ul. Podlesie 3
41-303 Dąbrowa Górnicza