Pomoc

Raport Ogólny

Z menu Raporty wybieramy typ raportu OGÓLNE, następnie klikamy na filtr Użytkownik. Działanie spowoduje rozwinięcie listy użytkowników. Wybieramy interesujacego nas użytkownika podświetlając konkretną pozycję z listy i klikając myszą.        

Następnie wybieramy czasowy zakres raportu używając filtrów OD i DO. Obydwa kalendarze skonstruowane są w taki sam sposób. Aby ustawić datę początkową należy kliknąć umiejscowioną po prawej stronie pola OD ikonę kalendarza i wybieramy datę (dzień, miesiąc, rok) podswietlając odpowiednią pozycję. Miesiąc i rok wybieramy przewijając listę w górnej części tablicy, aby wybrać dzień tygodnia i miesiąca podświetlamy jedną z pozycji poniżej. Do zapamiętania daty wystarczy kliknięcie na na wybranym dniu.  

W taki sam sposób ustawiamy datę końcową raportu w polu DO.

Następnie klikamy Filtruj.

Dane z raportu Ogólnego prezentowane są na czerech wykresach kołowych: sprzedaż wg. statusów realizacji, sprzedaż wg etapów realizacji, kontakty, zadania.

Dwa pierwsze wykresy odnoszą sie do danych dotyczących sprzedaży. W prawym górnym rogu, widoczna jest liczba wszystkich otwartych sprzedaży oraz ich wartość, natomiast poniżej te same dane przedstawione są graficzne z uwzględnieniem: statusów (w toku, wygrane, odroczone, przegrane) i etapów (nowy, wycena, negocjacje, realizacja). Po najechaniu kursorem myszy na odpowiedni kolor na wykresie, w chmurce wyświetlą się dane szczegółowe - liczby i procenty.     

Dwa kolejne wykresy prezentują dane dotyczące zadań i kontaktów. Przy czym dane ilościowe widoczne są w formie liczbowej, natomiast dane jakościowe w formie graficznej (wykresy kołowe).

W części dotyczącej Kontaktów w formie liczbowej pokazane są informacje o sumarycznej liczbie kontaktów z podziałem na typy – Wszystkie, Firmy, Osoby.

Wykres kołowy prezentuje ilość i udział procentowy w całości kontaktów ze wzgędu na źródło pochodzenia.

W części dotyczącej Zadań w formie liczbowej widoczne są informacje o liczbie zadań otwartych w danym okresie, zamkniętych w danym okresie oraz zmodyfikowanych ( o zmienionym statusie lub terminie realizacji). Wykres kołowy przedstawia strukturę kategorii zadań.  

Kontakt

Investmag s.c.

ul. Podlesie 3
41-303 Dąbrowa Górnicza