Pomoc

Sprzedaż otwarta

Z menu Raporty wybieramy typ raportu SPRZEDAŻ OTWARTA, następnie w sposób opisany powyżej wybieramy za pośrednictwem fitrów Użytkownika (lub grupę użytkowników) oraz początkową i końcową datę raportu.

Dane prezentowane są w formie liczbowej i graficznej w czterech sekcjach.

Sekcja pierwsza prezentuje dane o otwartych sprzedażach. Po prawej stronie w formacie liczbowym wyświetlana jest liczba i wartość otwartych sprzedaży, po lewej te same dane z podziałem na Etapy sprzedaży. Te same dane przedstawione są w sposób graficzny w postaci Leja Sprzedażowego. 

Sekcja Druga prezentuje Otwarte sprzedaże w formie wykresu, gdzie na osi poziomej widać okres czasu podzielony na poszczególne dni, na lewej osi pionowej prezentowana jest otwarta sprzedaż z uwzględnieniem wartości kontraktów, na prawej osi jednostkowa liczba sprzedaży. 

Kolor zielony odpowiada wartości otwartych sprzedaży w danym dniu, kolor niebieski odpowiada liczbie otwartych sprzedaży w danym dniu. Po najechaniu kursorem myszy na zielony lub niebieski punkt wykresu ImCRM w chmurce wyświetli szczegółowe informacje.

 

Sekcja trzecia prezentuje w formie graficznej (wykres kołowy) ilość i wartość otwartych sprzedaży z podziałem na kategorie.    

Sekcja czwarta prezentuje w formie graficznej (wykres kołowy) ilość i wartość otwartych sprzedaży z podziałem na użytkowników.

   

Kontakt

Investmag s.c.

ul. Podlesie 3
41-303 Dąbrowa Górnicza