Pomoc

Sprzedaż zamknięta

Z menu Raporty należy wybrać typ raportu SPRZEDAŻ ZAMKNIĘTA, a następnie za pośrednictwem fitrów, wybrać Użytkownika (lub grupę użytkowników) oraz początkową i końcową datę raportu.

Dane prezentowane są w formie liczbowej i graficznej w pieciu sekcjach.

 

W sekcji pierwszej widoczne są dane dotyczące wartości wygranych sprzedaży w zdefiniowanych przez administratora okresach 7 dni, 30 dni oraz wszystkich zamkniętych sprzedaży wprowadzonych do ImCRM. Poniżej w formie wykresu prezentowana jest ilość i wartość w odniesieniu do upływu czasu. Na osi poziomej prezentowany jest upływ czasu w podziale na dni, na lewej osi pionowej wartość sprzedaży, na prawej osi pionowej ilość sprzedaży.

Podobnie jak w Sprzedaży Otwartej kolor zielony odpowiada wartości otwartych sprzedaży w danym dniu, kolor niebieski odpowiada liczbie otwartych sprzedaży w danym dniu. Po najechaniu kursorem myszy na zielony lub niebieski punkt wykresu ImCRM w chmurce wyświetli szczegółowe informacje.

 

Sekcja druga prezentuje osiowy wykres procentowej skuteczności sprzedaży.  

Grafika przedstawia stosunek wartości sprzedaży wygranej do wartości sprzedaży przegranej.

W sekcji trzeciej widoczne są powody wygrania i powody przegrania (wybierane podczas zamykania sprzedaży). Dane prezentowane są w postaci kołowych wykresów.  

W sekcji czwartej prezentowane są dane o wartości wygranych i przegranych sprzedaży z podziałem na konkretnego użykownika. Po najechaniu na wykres kursorem myszy wyświetlą się dane szczegółowe (liczby i procenty)

W identycznej formie w sekcji ostatniej prezentowane są dane dotyczące ilości wygranych i przegranych sprzedaży z podziałem na użytkowników. 

Kontakt

Investmag s.c.

ul. Podlesie 3
41-303 Dąbrowa Górnicza