Pomoc

Dodawanie Sprzedaży

Dodawanie Sprzedaży w ImCRM odbywa sie na dwa sposoby.

Sposób pierwszy:

Klikamy na widoczny po prawej stronie widget, następnie klikamy na opcji "sprzedaż".

Efektem działania jest wyświetlenie okna "dodaj sprzedaż".

Okno Dodaj Sprzedaż składa się z dwóch sekcji. Sekcja lewa zawiera "dane podstawowe" sekcja prawa "Dane szczegółowe".

Sekcja "dane podstawowe" składa sie z czterech pól edycyjnych

Pole NAZWA SPRZEDAŻY – jest wolnym polem tekstowym. Użytkownik może wpisać w nim dowolną informację – będzie ona widoczna na Karcie Kontaktu w sekcji "sprzedaż". Aby wpisać informację, należy kliknąć myszą w obszarze pola.

Pole WŁAŚCICIEL – jest listą wyboru. Domyślnie wypełnia je Imię i Nazwisko użytkownika otwierajacego okno. Istnieje możliwość jego edycji – opisana w części Edycja Sprzedaży.

Pole WIDOCZNOŚĆ – pole zawiera rozwijaną listę z dwoma pozycjami.

  • Opcja "Wszyscy" powoduje, że Sprzedaż jest widziana przez wszystkich użytkowników ImCRM nie zależnie od rangi.
  • Opcja "Tylko właściciel" powoduje, że Sprzed aż jest widziana tylko przez użytkownika , ktory jest jej właścicielem (wprowadzającym)

Aby rozwinąć listę należy kliknąć myszą na umiejscowioną po prawej stronie pola strzałkę a następnie wybrać preferowaną opcję.

Pole POWIĄZANY Z - jest to pole służące do powiązania Sprzedaży z wybranym Kontaktem. Aby to zrobić należy ręcznie wpisać kontakt z którym Sprzedaż ma być powiązana.

Wpisanie min 3 znaków spowoduje wyświetlenie listy z podpowiedziami. Wybieramy odpowiednią pozycję i klikamy na niej. Działanie to spowoduje powiazanie Sprzedaży z odpowiednim kontaktem.

Sekcja "dane szczegółówe" składa sie z siedmiu pól edycyjnych, przy czym jedno z nich – POWÓD jest wykorzystywane WYŁĄCZNIE przy zamykaniu sprzedaży.

Pole KWOTA Sprzedaży – jest polem tekstowym służącym do wpisywania ręcznego liczbowej wartości sprzedaży. Aby to zrobić należy klinąć myszą w obszarze pola i wpisać odpowiednią liczbę z ręcznie.

Pole WALUTA – znajduje się na prawo od pola Kwota, zawiera rozwijaną listę czterech walut. Domyślnie ustawiono polskie złotówki (PLN). Po kliknięciu w umiejscowioną po prawej stronie pola strzałkę rozwinie się lista z pozostałymi walutami – USD, EUR i GPB. Aby dokonać wyboru należy kliknąć preferowaną walutę.    

Pole DATA DECYZJI – jest to pole w którym użytkownik wybiera datę zdarzenia. Aby tego dokonać należy kliknąć na umieszczoną z boku ikonę kalendarza. Następnie z tablicy kalendarza należy wybrać miesiąc i dzień zdarzenia, klikając na numerze konkretnego dnia.  

Pole KATEGORIA – pole umożliwia wybranie kategorii Sprzedaży ze zdefiniowanej przez administratora listy. Kliknięcie myszą na obszarze pola spowoduje rozwinięcie listy z kategoriami.

Aby przypisać sprzedaż do odpowiedniej kategorii wystarczy kliknąć na jedną z nich.

Pole ETAP – umożliwia określenie jednego z parametrów Sprzedaży, podobnie jak pole KATEGORIA jest rozwijaną listą. Kliknięcie myszą na obszarze pola spowoduje rozwinięcie listy

Aby przypisać Sprzedaży odpowiedni Etap wystarczy kliknąć na jedną z pozycji. 

Pole STATUS – pole analogiczne do pól KATEGORIA i ETAP – zawiera zdefiniowaną listę statusów. Kliknięcie myszą w obszar pola spowoduje rozwinięcie listy, z której należy wybrać jeden

Po wypełnieniu wszystkich pól klikamy umiejscowiony na dole przycisk ZAPISZ.

Sposob drugi:

Wybieramy zakładkę Zadania lub Kontakty i wybieramy kontakt, który zamierzamy powiązać ze sprzedażą

Następnie klikamy myszą na nazwie wybranego kontaktu i otwieramy Kartę Kontaktu: 

Następnie w sekcji Sprzedaże klikamy "Dodaj sprzedaż". Działanie spowoduje otwarcie okna "Dodaj sprzedaż". Wprowadzamy dane analogicznie do opisanych wcześniej działań z jednym wyjątkiem. Umieszczone w sekcji Dane Podstawowe pole POWIĄZANY Z jest domyślnie przypisany kontakt na karcie którego otwarto sprzedaż. 

 

Kontakt

Investmag s.c.

ul. Podlesie 3
41-303 Dąbrowa Górnicza