Pomoc

Edycja Sprzedaży

W ImCRM Edycji sprzedaży można dokonać na dwa sposoby:

Sposób pierwszy:

W widoku podstawowym klikamy zakładkę Sprzedaż, następnie wybieramy z listy Sprzedaż którą zamierzamy edytować i klikamy umiejscowioną w prawej kolumnie niebieską ikonę z długopisem (edytuj sprzedaż).  

Działanie spowoduje otwarcie okna Edytuj Sprzedaż, które wygląda identycznie jak okno Dodaj Sprzedaż.  

Okno edycji sprzedaży podobnie jak okno Dodawania sprzedaży jest podzielone na dwie sekcje. Lewą - Dane Podstawowe i Prawą - Dane Szczegółowe. Okno pozwala na edycję jednego, kilku lub wszystkich pól w zależności od potrzeb użytkownika, z wyjątkiem pola POWÓD używanego tylko przy zamykaniu Sprzedaży. 

Sekcja "dane podstawowe" składa sie z czterech pól edycyjnych

Pole NAZWA SPRZEDAŻY – jest wolnym polem tekstowym. Użytkownik może wpisać w nim dowolną informację – będzie ona widoczna na Karcie Kontaktu w sekcji "sprzedaż". Aby zedytować zawartość tego pola, należy kliknąć myszą w jego obszarze wykasować treść i wprowadzić nową.

Pole WŁAŚCICIEL – jest listą wyboru. Wypełnia je Imię i Nazwisko użytkownika, który został do niej przypisany. Aby dokonać jego zmiany wystarczy kliknąć myszą w obszar pola. Działanie to spowoduje rozwinięcie listy użytkowników, z której należy wybrać właściwego. 

Pole WIDOCZNOŚĆ – pole zawiera rozwijaną listę z dwoma pozycjami.

- Opcja "Wszyscy" powoduje, że Sprzedaż jest widziana przez wszystkich użytkowników ImCRM niezależnie od rangi.

- Opcja "Tylko właściciel" powoduje, że Sprzedaż jest widziana tylko przez użytkownika, ktory jest jej właścicielem (został do niej przypisany)

Aby rozwinąć listę należy kliknąć myszą na umiejscowioną po prawej stronie pola strzałkę a następnie wybrać preferowaną opcję. 

Pole POWIĄZANY Z - jest polem służącym do powiązania Sprzedaży z wybranym Kontaktem.

W oknie Edytuj Sprzedaż w tym polu widnieje Kontakt, który jest aktualnie powiązany z wybraną przez nas Sprzedażą. Aby dokonać edycji pola należy kliknąć w obszarze pola, następnie wykasować jego zawartość (np klawiszem backspace) i ręcznie wpisać min 3 znaki, co spowoduje wyświetlenie listy z podpowiedziami. Wybieramy odpowiedniego użytkownika i klikamy na nim. Działanie to spowoduje powiązanie Sprzedaży z wybranym Kontaktem.

Sekcja "dane szczegółówe" składa sie z sześciu możliwych do edycji pól.

Pole KWOTA Sprzedaży – jest polem tekstowym służącym do wpisywania ręcznego liczbowej wartości sprzedaży. Aby zmienić jego zawartość należy klinąć myszą w obszarze pola, wykasować ją i wpisać odpowiednią liczbę ręcznie.

Pole WALUTA – znajduje się na prawo od pola Kwota, zawiera rozwijaną listę czterech walut. Domyślnie ustawiono polskie złotówki (PLN). Edycję można przeprowadzić po kliknięciu w umiejscowioną po prawej stronie pola strzałkę. Działanie sprawi, że rozwinie się lista z pozostałymi walutami – USD, EUR i GPB. Aby dokonać wyboru nalezy kliknąć preferowaną walutę.    

Pole DATA DECYZJI – jest to pole, w którym użytkownik wybiera datę zdarzenia. Jego zawartość zmieniamy klikając na umieszczoną z boku ikonę kalendarza. Następnie z tablicy kalendarza należy wybieramy miesiąc i dzień zdarzenia, poprzez kliknięcie na numerze konkretnego dnia.

Pole KATEGORIA – pole umożliwia wybranie kategorii Sprzedaży ze zdefiniowanej przez administratora listy. Kliknięcie myszą na obszarze pola spowoduje rozwinięcie listy z kategoriami.

Aby przypisać Sprzedaż do innej kategorii wystarczy kliknąć na jedną z nich.  

Pole ETAP – umożliwia określenie jednego z parametrów Sprzedaży, podobnie jak pole KATEGORIA jest rozwijaną listą. Aby edytować jego zawartość należy kliknąć myszą na obszarze pola co spowoduje rozwinięcie listy. Aby przypisać Sprzedaży nowy Etap, wystarczy kliknąć na jedną z pozycji.

Pole STATUS – pole analogiczne do pól KATEGORIA i ETAP – zawiera zdefiniowaną listę statusów. Edycja wymaga kliknięcia myszą w obszar pola, co spowoduje rozwinięcie listy, z której należy wybrać preferowany status.

Sposob drugi:

Wybieramy zakładkę Zadania lub Kontakty i wybieramy Kontakt, na którym zamierzamy edytować sprzedaż.

Następnie klikamy myszą na nazwie wybranego kontaktu i otwieramy Kartę Kontaktu: 

W sekcji Sprzedaże widać przypisaną do kontaktu Sprzedaż. Na prawo od kwoty opisującej wartość Sprzedaży widnieją ikony kosza i długopisu. Kliknięcie ikony długopisu (edytuj sprzedaż) spowoduje otwarcie opisanego powyżej okna Edytuj Sprzedaż. Zawartość okna edytujemy analogicznie do opisanych wcześniej działań z jednym wyjątkiem.

UWAGA Wszystkie zmiany (jednego lub kilku pól) potwierdzamy klikając przycisk ZAPISZ

BARDZO WAŻNE – nie ma możliwości Edytowania sprzedaży za pośrednictwem widgetu!!

Kontakt

Investmag s.c.

ul. Podlesie 3
41-303 Dąbrowa Górnicza