Pomoc

Filtrowanie Sprzedaży

Jedną z podstawowych funkcji umożliwiających zarządzanie Sprzedażą w ImCRM jest filtrowanie.

Aby zarządzać sprzedażą należy na stronie głównej, w górnym menu kliknąć zakładkę SPRZEDAŻ.

Do zarządzania Widokiem listy służą filtry zlokalizowane nad umiejscowionymi po prawej stronie kolumnami Właściciel, Kwota, Akcja. Filtr NA STRONIE pozwala użytkownikowi na ustawianie maksymalnej liczby pozycji widocznych na jednej stronie listy oraz (w przypadku kiedy lista jest bardzo długa) pozwala na wybranie konkretnej strony (np 5 z 11) 

Filtry służące do zarządzania zawartością listy Sprzedaży zostały zlokalizowane pod zakładkami, w podmenu POKAŻ DANE. 

Do wyboru mamy siedem filtrów:

1. Filtr UŻYTKOWNIK – pozwala na wyświetlenie Sprzedaży wszystkich lub jednego konkretnego użytkownika. 

Filtr DANE - pozwala na wyświetlenie listy sprzedaży wszystkich użytkowników lub tylko tej, której właścicielem jest użytkownik przeglądajacy listę. 

Filtr STATUSY – pozwala na wyświetlenie listy sprzedaży z przypisanym określonym statusem np tylko Wygranych albo tylko Przegranych 

Filtr ETAPY – pozwala na wyświetlenie listy sprzedaży na podstawie etapów jej przebiegu. 

Filtr OKRES (UTWORZONE) – pozwala na dokładne określenie okresu w którym Sprzedaż (Sprzedaże) zostały utworzone. Okres ustalamy wybierając jego datę początkową i końcową, za pośrednictwem dwóch kalendarzy. Minimalny okres to jeden dzień.

Mechanizm obu kalendarzy jest identyczny. Klikamy umiejscowioną po prawej stronie pola ikonę kalendarza i wybieramy miesiąc w górnej zakładce, poniżej zaś wybieramy dzień, podświetlając odpowiednią pozycję na tablicy.

Aby zapisać daty klikamy ZAPISZ i ZAMKNIJ

Filtr OKRES (ZAMKNIĘTE) - pozwala na dokładne określenie okresu w którym Sprzedaż (Sprzedaże) zostały zamknięte. Okres ustalamy wybierając jego datę początkową i końcową, za pośrednictwem dwóch kalendarzy. Minimalny okres to jeden dzień. Mechanizm obu kalendarzy jest taki sam jak w filtrze Okres (Utworzone). 

Filtr KATEGORIA – pozwala wyświetlić listę Sprzedaży zakwalifikowanych podczas tworzenia do konkretnych kategorii. 

Przykładowa kombinacja filtrów widoczna na przykładzie poniżej.

Wyświetlona lista pokazuje wszystkie Sprzedaże utworzone w okresie od 03.08.2015 do 14.08.2015 należące do kategorii sprzedaż produktów, mające status W Toku. Wybrane przez użytkownika filtry są widoczne poniżej Menu obok informacji "aktywne filtry" 

Użytkownik może usunąć wszystkie filtry klikając w prawym górnym rogu (nad bocznym menu) w oznaczony krzyżykiem przycisk "resetuj filtry", zamknąć jeden lub kilka filtrów klikając na krzyżyki przy nich lub dodać kolejne filtry.

Liczba kombinacji i modyfikacji filtrów w ImCRM jest ograniczona wyłącznie liczbą określonych parametrów.

 

Kontakt

Investmag s.c.

ul. Podlesie 3
41-303 Dąbrowa Górnicza