Pomoc

Zamykanie Sprzedaży

W ImCRM zamykanie sprzedaży jest jedną z form edycji i odbywa się w tym samym oknie. Podobnie jak dodawanie i edycja, zamknięcia Sprzedaży można dokonać na dwa sposoby.

Sposób pierwszy.

W widoku podstawowym klikamy zakładkę Sprzedaż, następnie wybieramy z listy Sprzedaż którą chcemy zamknąć (edytować) i klikamy umiejscowioną w prawej kolumnie niebieską ikonę z długopisem (edytuj sprzedaż).  

Otwiera się okno edycji Sprzedaży. 

Do zamykania sprzedaży używamy, umiejscowionych w sekcji Dane Szczegółowe pól SATUS i POWÓD.

Kliknięcie w pole STATUS powoduje rozwinięcie listy statusów. Składają się na nią cztery statusy.

Statusy – W Toku i Odroczone – mają charakter informacyjno - neutralny – są używane przy dodawaniu lub edycji sprzedaży. 

Statusy Wygrane i Przegrane są statusami warunkowymi – wybór jednego z nich (w zależności od potrzeb użytkownika) powoduje uaktywnienie pola POWÓD.

Status WYGRANE - stosowany przy pozytywnym zakończeniu transakcji. Jego wybór powoduje uaktywwnienie pola POWÓD. Pole to, podobnie jak pole STATUS zawiera rozwijaną listę do wyboru. Aby zamknąć sprzedaż pozytywnie należy kliknąć na jednym z nich.

 

Aby zakończyć proces klikamy przycisk ZAPISZ. 

Analogiczna postępujemy wybierając w polu STATUS opcję Przegrany.

 

Status PRZEGRANE - stosowany przy negatywnym zakończeniu transakcji. Jego wybór powoduje uaktywnienie pola POWÓD. Pole to, podobnie jak pole STATUS zawiera rozwijaną listę do wyboru. Aby zamknąć sprzedaż pozytywnie należy kliknąć na jednym z nich.   

Wybieramy odpowiedni powód przegranej z listy i zapisujemyoperacje klikając na przycisk ZAPISZ. 

BARDZO WAŻNE – Dla statusu Wygrane w polu POWÓD jest dostępna INNA lista Powodów niż dla statusu PRZEGRANE.

Sposób drugi:

Wybieramy zakładkę Zadania lub Kontakty i wybieramy Kontakt, na którym zamierzamy edytować sprzedaż.

Następnie klikamy myszą na nazwie wybranego kontaktu i otwieramy Kartę Kontaktu: 

W sekcji Sprzedaże widać przypisaną do kontaktu Sprzedaż. Na prawo od kwoty opisującej wartość Sprzedaży widnieją ikony kosza i długopisu. Kliknięcie ikony długopisu (edytuj sprzedaż) spowoduje otwarcie okna Edytuj Sprzedaż. Dalej postępujemy zgodnie ze scenariuszem opisanym powyżej. 

Kontakt

Investmag s.c.

ul. Podlesie 3
41-303 Dąbrowa Górnicza