Pomoc

Prezentacja wyników

Algorytm wyszukiwarki w ImCRM został stworzony w taki sposób, aby w odpowiedzi na zapytanie użytkownika prezentować odpowiedzi wszelkie informacje (frazy) zawierające wpisywaną do wyszukiwarki frazę, jej faragment lub ciąg cyfr kwalifikując je do wcześniej prezentowanych grup (filtrów)

Filtr Wszystko – w nim prezentowane są wyniki wyszukiwania (odpowiedzi) mieszczące się w zakresie zdefiniowanych grup (np Osoby) jak i wykraczające poza ten zakres (np Miejscowość)

Filtr Firmy – w nim prezentowane są wyniki wyszukiwania (odpowiedzi) w postaci nazw firm w których zawiera się szukana fraza.  

Filtr Osoby - w nim prezentowane są wyniki wyszukiwania (odpowiedzi) w postaci osób, których nazwisko lub imię zawiera szukaną frazę lub ciąg znaków. 

Filtr Zadania - w nim prezentowane są wyniki wyszukiwania (odpowiedzi) w postaci listy zadań, których nazwa zawiera szukaną frazę lub ciąg znaków.

Filtr Sprzedaż - w nim prezentowane są wyniki wyszukiwania w postaci listy Sprzedaży, których nazwa zawiera szukaną frazę lub ciąg znaków.

WAŻNE – W przypadku sprzedaży, kryterium stanowi również Wartość Sprzedaży (Kwota).

Jeśli wyszukiwanie odbywa się po minimalnej ilości znaków ( np trzy lub cztery) lista wyników (w zależności od wielkości bazy ImCrm) może być bardzo długa. W podstawowym widoku aplikacja wyświetla pierwszych dziesięć wyników. Aby rozszerzyć listę należy kliknąć znajdujący się pod nią przycisk POKAŻ POZOSTAŁE WYNIKI (po najechaniu kursorem myszy na przycisk zmieni on kolor z zielonego na niebieski).  

Po tej operacji nastąpi przekierowanie do widoku Wyniki Wyszukiwania, w kórym ImCRM wyświetli listę WSZYSTKICH wyników we WSZYSTKICH kategoriach dając możliwość dokładnej analizy.   

UWAGA: Wyniki (odpowiedzi) we wszystkich grupach wyświetlają się zgodnie z zasadą od najściślejszego do najluźniejszego dopasowania poczynając od góry. 

 

Kontakt

Investmag s.c.

ul. Podlesie 3
41-303 Dąbrowa Górnicza