Pomoc

Dodawanie zadań

Dodawanie zadań w ImCRM odbywa sie na dwa sposoby. Sposób pierwszy – klikamy na wiodoczny po prawej stronie widget, następnie klikamy na opcji "zadanie". Efektem działania jest wyświetlenie okna "dodaj zadanie".

  • W polu "nazwa zadania" – wpisujemy nazwe zadania np; "wystaw fakturę".
  • W polu "Właściciel" domyślnie przypisze się nazwa użytkownika, który otwiera zadanie.
  • W polu "data i czas zadania" ustawiamy za pomocą kalendarza datę realizacji zadania. Aby tego dokonać klikamy umiejscowioną po prawej stronie pola ikonę kalendarza i wybieramy datę (dzień, miesiąc, rok), podświetlając odpowiednią pozycję. Miesiąc i rok wybieramy przewijając listę w górnej części tablicy, aby wybrać dzień tygodnia i miesiąca podświetlamy jedną z pozycji poniżej
  • Aby ustawić godzinę realizacji, klikamy na znajdującą się pod spodem ikonę zegara.   

Aby ustawić godzinę realizacji, klikamy na znajdującą się w dolnej części bloku ikonę zegara. Ustawiamy godzinę realizacji za pomocą górnych lub dolnych przycisków strzałek a następnie klikamy przycisk "zapisz i zamknij".

Następnie w polu Kategorie rozwijamy listę i wybieramy jedną z dostępnych kategorii.

W polu "powiązany z" nalezy ręcznie wpisać kontakt, z którym zadanie ma być powiązane.

Wpisanie min 3 znaków spowoduje wyświetlenie listy z podpowiedziami. Wybieramy odpowiednią pozycję i klikamy na niej. Działanie to spowoduje powiazanie zadania z odpowiednim kontaktem

Następnie w polu "widoczność" wybieramy jedną z dwóch dostepnych opcji:

a). Dla wszystkich – zadanie jest widoczne na karcie Kontaktu dla wszystkich użytkowników ImCRM
b). Tylko właściciel – zadanie będzie widoczne tylko dla użytkownika, który je otworzył. 

Poniżej w dolnej części okna znajduje się pole tekstowe, w którym użytkownik otwierajacy lub modyfikujący zadanie może zamieścić komentarz. Po jego wypełnieniu klikamy przycisk ZAPISZ i zadanie zostaje przypisane do wybranego Kontaktu.  

Kontakt

Investmag s.c.

ul. Podlesie 3
41-303 Dąbrowa Górnicza