Pomoc

Edycja zadań

W ImCrm zadanie można edytować z poziomu listy zadań lub karty Kontaktu.

Aby Edytować zadanie, z poziomu listy zadań, należy przejść do widoku głównego klikając w zakładkę LISTA ZADAŃ, następnie wybrać z listy zadanie, które chcemy edytować i kliknąć znajdującą się w umieszczonej po prawej stronie kolumnie AKCJA niebieską ikonę z piórem. 

Kliknięcie spowoduje wyświetlenie okna EDYTUJ ZADANIE, którego zawartość jest identyczna jak okna DODAJ ZADANIE. 

W zależności od potrzeb edytować można zawartość wszystkich pól na raz, kilku wybranych lub tylko jednego. Wszelkie zmiany należy zapisywać za pomocą przycisku ZAPISZ.

Aby dokonać edycji Nazwy Zadania należy kliknąć myszą w polu NAZWA ZADANIA - uzyskamy możliwość zmiany nazwy poprzez wykasowanie "starej" i wpisanie nowej.

Jeśli naszym zamiarem jest przypisanie zadania innemu użytkownikowi (właścicielowi), musimy zmienić zawartość pola WŁAŚCICIEL.

Aby zmienić zawartośc pola WŁAŚCICIEL należy kliknąć na nim myszą – a następnie wykasować aktualną zawartość. 

Nowego właściciela zadania można wybrać z rozwijanej listy zarejestrowanych użytkowników – po wpisaniu trzech pierwszych znaków nazwy użytkownika – lista otworzy się i wówczas należy wybrać z niej określonego użytkownika, któremu chcemy przypisać zadanie.

Jeśli naszym celem jest zmiana terminu wykonania zadania, w polu "data i czas zadania" klikamy umiejscowioną po prawej stronie pola ikonę kalendarza i wybieramy datę (dzień, miesiąc, rok), podswietlając odpowiednią pozycję. Aby ustawić godzinę realizacji, klikamy na znajdującą się pod spodem ikonę zegara.

Aby ustawić godzinę realizacji, klikamy na znajdującą się pod spodem ikonę zegara 

 

Ustawiamy godzinę realizacji za pomocą górnych lub dolnych przycisków strzałek a następnie klikamy przycisk "zapisz i zamknij".

Jeżeli celem edycji jest przypisanie zadania do innego Kontaktu, należy kliknąć myszą w pole POWIĄZANY Z, ręcznie wykasować jego zawartość (np: używając klawisza Backspace) a następnie ręcznie wpisać nazwę Kontaktu, po wpisaniu dwóch pierwszych znaków otworzy się lista Kontaktów – należy wybrać z niej odpowiednią pozycję i kliknąć przycisk ZAPISZ.

W celu zmiany widoczności zadania klikamy w polu WIDOCZNOŚĆ i w zależności od potrzeb, wybieramy z listy opcję WSZYSCY lub tylko właściciel. 

Aby dokonać zmiany kategorii zadania należy kliknąć myszą w polu KATEGORIE – spowoduje to rozwinięcie listy zdefiniowanych kategorii, należy kliknąć wybraną pozycję i zapisać zmianę przyciskiem ZAPISZ.   

Kontakt

Investmag s.c.

ul. Podlesie 3
41-303 Dąbrowa Górnicza