Pomoc

Filtrowanie Zadań

Podstawową funkcją umożliwiającą zarządzanie zadaniami w ImCRM jest filtrowanie.

Aby zarządzać zadaniami należy przejść do strony głównej i w górnym menu kliknąć zakładkę ZADANIA.  

Filtry zostały zlokalizowane pod zakładkami w podmenu POKAŻ DANE. 

Do wyboru mamy sześć filtrów: 

1. Filtr UŻYTKOWNIK – pozwala na wyświetlenie zadań wszystkich lub jednego wybranego użytkownika.

2. Filtr TYP – domyślnie w zakadce wyświetlane są OTWARTE i niezamknięte zadania. Filtr pozwala ograniczyć wyświetlanie do listy zadań WYKONANYCH lub WSZYSTKICH czyli aktualnie otwartych jak i wykonanych zadań w określonym czasie. 

3. Filtr TERMIN – pozwala na wyświetlenie listy zadań ze zdefiniowaniowanych przez producenta czasookresach. 

4. Filtr OKRES UTWORZENIA – pozwala na dokładne określenie okresu w którym zadanie (zadania) zostało otwarte. Okres ustalamy wybierając jego datę początkową i końcową, za pośrednictwem dwóch kalendarzy. Minimalny okres to jeden dzień.

Mechanizm obu kalendarzy jest analogiczny. Klikamy umiejscowioną po prawej stronie pola ikonę kalendarza i wybieramy miesiąc w górnej zakładce, poniżej zaś dzień podswietlając odpowiednią pozycję.

Aby zapisać datę klikamy ZAPISZ i ZAMKNIJ 

5. Filtr OKRES WYKONANIA - pozwala na dokładne określenie okresu, w którym zadanie (zadania) zostało wykonane (zamknięte). Okres ustalamy wybierając jego datę początkową i końcową, za pośrednictwem dwóch kalendarzy. Minimalny okres to jeden dzień.Mechanizm obu kalendarzy jest analogiczny. Klikamy umiejscowioną po prawej stronie pola ikonę kalendarza i wybieramy miesiąc w górnej zakładce, poniżej zaś dzień podswietlając dpowiednią pozycję.

Aby zapisać datę klikamy ZAPISZ i ZAMKNIJ.

6. Filtr KATEGORIA – pozwala wyświetlić listę zadań zakwalifikowanych podczas tworzenia do konkretnych kategorii. 

Przykładowa kombinacja filtrów widoczna na przykładzie poniżej.

Wyświetlona lista pokazuje wszystkie zadania utworzone w okresie od 03.08.2015 do 13.08.2015 przez użytkownika jan kowalski, należące do kategorii TELEFON.. Wybrane przez użytkownika filtry są widoczne poniżej Menu obok informacji "aktywne filtry" 

Użytkownik może zresetować wszystkie filtry klikając w prawym górnym rogu (nad widgetem) w oznaczony krzyżykiem przycisk "resetuj filtry", zamknąć jeden lub kilka filtrów klikając na krzyżyki przy nich lub dodać kolejne filtry.

Liczba kombinacji i modyfikacji filtrów w ImCRM jest ograniczona wyłącznie liczbą określonych parametrów. 

Kontakt

Investmag s.c.

ul. Podlesie 3
41-303 Dąbrowa Górnicza